JAUNVIDE

Izglītojam, informējam, iekustinām vides, jaunatnes, veselības un izglītības jomās! 

Radošas aktivitātes un sarunas biedrības nākotnes attīstības plāna sastādīšanai

Vēl viena svarīga, interesanta un ar dažādām aktivitātēm piepildīta mūsu AIF  projekta “Speram soli uz priekšu!” aktivitāšu grupa ir biedrības stratēģijas izveides pasākumi, kuru rezultātā izstrādājam biedrības attīstības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem. Šim svarīgajam un lielajam darbam mums talkā nākuši radošie un iedvesmojošie Ieva un Henriks Jūhansoni. Pirmā (klātienes aktivitāte)

Lasīt tālāk »

Mācāmies par biedrības finansēm un plānojam interesantus pasākumus

Mūsu kapacitātes stiprināšanas projektā “Speram soli uz priekšu!” esam iekļāvuši vairākas aktivitātes par finanšu ienākumu dažādošanu organizācijā.  No oktobra līdz decembrim ir notikušas vairākas tiešsaistes nodarbības ar uzņēmēju, izaugsmes treneri un projektu vadītāju Daina Einbergu (SIA “DK Projects”). Šo nodarbību laikā esam iepazinušies ar vispārīgu informāciju par biedrību finanšu lietām,

Lasīt tālāk »

Stratēģijas izveides otrais pasākums

Aicinām “Jaunvides” biedrus un draugus uz organizācijas attīstības stratēģijas izveides otro pasākumu, kas šoreiz notiks tiešsaistes vidē. Aktivitātes vadīs Ieva un Henriks Johansoni. Šis pasākums ir AIF projekta “Speram soli uz priekšu” viena no aktivitātēm biedrības kapacitātes stiprināšanai.

Lasīt tālāk »

Tiešsaistes apmācības par orgaizācijas finanšu vadību

Biedrības “Jaunvide” biedri un draugi 5.oktobrī plkst.17.00 aicināti uz tiešsaistes tikšanos ar uzņēmēju un izaugsmes treneri Dainu Einbergu, lai kopīgi mācītos jaunas lietas par organizācijas finanšu vadību. Nodarbība ir viena no projekta “Speram soli uz priekšu!” aktivitātēm. Tās mērķis ir veicināt biedrības “Jaunvide” saimnieciskās darbības virziena attīstību.

Lasīt tālāk »