Mācāmies par biedrības finansēm un plānojam interesantus pasākumus

Mūsu kapacitātes stiprināšanas projektā “Speram soli uz priekšu!” esam iekļāvuši vairākas aktivitātes par finanšu ienākumu dažādošanu organizācijā.  No oktobra līdz decembrim ir notikušas vairākas tiešsaistes nodarbības ar uzņēmēju, izaugsmes treneri un projektu vadītāju Daina Einbergu (SIA “DK Projects”). Šo nodarbību laikā esam iepazinušies ar vispārīgu informāciju par biedrību finanšu lietām, uzzinājuši daudz noderīgu praktisku padomu, analizējuši citu biedrību pieredzi un izstrādājuši pasākumu/pakalpojumu idejas, ko plānojam uzsākt īstenot jau pavasarī.

5. oktobrī no 17.00 līdz 18.30. Notika pirmais praktiskais treniņš par biedrības finanšu plānošanu, finanšu piesaistes avotiem, biedrības finanšu uzskaites vešanu, nepieciešamību plānot finanses īstermiņā un ilgtermiņā. Šai nodarbība Daina mums pastāstīja pašus pamatus, kā biedrības plāno un uzskaita savu budžetu.

 15. oktobrī no 17.00 līdz 18.30. notika praktiskais treniņš par biedrības saimnieciskās darbības veicināšanu un biedrības finanšu plānu bez projektu finansējuma piesaistes nākotnē. Uzzinājām daudz ko jaunu par sponsoringu, ziedošanas kultūru Latvijā, sociālā labuma organizācijas statusu, saimnieciskās darbības finanšu uzskaites vešanu. Praktisku uzdevumu laikā iepazināmies ar dažādu citu Latvijas organizāciju mājaslapām un viņu pieredzi saistībā ar šī treniņa jautājumiem.

Savukārt, 20. novembrī no 10.00 līdz 14.00. notika ideju radīšanas praktiskā darbnīca biedrības saimnieciskās darbības dažādošanai. Tās laikā  radījām daudzas idejas, kuru ieviešana biedrības darbā palīdzētu celt organizācijas ienākumus.

25. novembrī no 17.30 līdz 19.00. tikāmies tiešsaistē, lai  analizētu izstrādātās idejas. Vērtējām ideju īstenošanai nepieciešamos resursus un ieguvumu. Katram treniņa apmeklētājām tika iedots mājas darbs – izanalizēt dažus pasākumus pēc noteiktiem kritērijiem.

14. decembrī no 17.00 līdz 18.30. Notika mentoringa tikšanās par biedrības attīstību un biedru izaugsmi.  Šai nodarbībai bija tāds kā motivējošs raksturs, lai mēs neapstātos, bet atlasītās idejas realizētu nākotnē. Daina pastāstīja arī par savu pieredzi, darbojoties dažādās organizācijās.

Pēc šīm nodarbībām, mēs – biedrības biedri, esam guvuši lielāku izpratni par organizācijas finanšu plānošanu un līdzekļu piesaistes veidiem. Mums ir izstrādāts vairāku pakalpojumu, pasākumu plāns, ko īstenosim jau pavasarī. Biedrības darbības jomas paliek tās pašas – vide, daba, bērni un jaunieši, vietējā kopiena. Daži lielākie pasākumi, ko plānojam īstenot, ir ekstrēmais nakts velo brauciens, dāmu velo brauciens,  pārgājieni kopā ar pazīstamiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, laivu brauciens pa Dubnu, dienas nometne bērniem. Dažus no plānotajiem pasākumiem pagaidām gribam paturēt nelielā noslēpumā. 

Drīzumā plānojam nākamās nodarbības ar Dainu, kad turpināsim darbu pie iesāktā. Paldies visiem biedriem un draugiem par iesaisti, dalīšanos ar idejām. Esam atvērti uzklausīt arī citu apkārtējo cilvēku priekšlikumus un turpināt darīt labas lietas sev un sabiedrībai. Paldies par atbalstu mūsu projekta “Speram soli uz priekšu!” īstenošanai EEZ un Norvēģijas grantu programmai “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta vadītāja
Dagnija Dudarjonoka

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU