Rekvizīti:


Biedrības nosaukums: “Jaunvide
Reģ. nr.: 40008286136
Adrese: Preiļu nov., Upmalas pag., Vecvārkava, Skolas iela 5, LV-5335
Tel. nr.: 28362243
E-pasts: pasts@jaunvide.lv
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta nr.: LV11HABA0551046938216

Logotipi: