Neliels atskats par biedrībā notikušo 2021. gada otrajā pusē

Tieši pirms gada šai laikā  tikāmies klātienē, lai apspriestu biedrības “Jaunvide” attīstības plānus, jau tad apsvērām domu, ka mēs varētu piedalīties Aktīvo iedzīvotāju fonda rīkotajā kapacitātes projektu konkursā. Domājām, rakstījām, konsultējāmies, pārdomājām, papildinājām, dzēsām un papildinājām projekta pieteikumu, beigās guvām arī apstiprinājumu. Reizē priecājāmies un arī uztraucāmies par to, kā mums veiksies ar projekta īstenošanu.

Šobrīd jau ir pagājuši astoņi mēneši, kopš projekta uzsākšanas. Šai laikā ir notikušas vairākas klātienes tikšanās biedriem un neskaitāmas tiešsaistes sapulces, daudz sarunu “Jaunvides” WhatsApp čatiņā, kuras saistītas ar projekta mērķi. Vairākas reizes esam tikušies biedrības stratēģijas izstrādes un ieviešanas aktivitātēs ar Ievu un Henriku Jūhansoniem.  Stratēģija top!  Septembra sākumā devāmies pārgājienā – komunikācijas treniņā līdz Nīcgales Lielajam akmenim – tas bija ļoti interesants un prātā un sajūtās paliekošs pasākums, kas iedvesmoja izveidot biedrības komunikācijas vadlīnijas. Radošie uzdevumi palīdzēja vienam otru labāk saprast, iepazīt un radīt uzticību. Paldies Ievai Jūhansonei un Viktorijai Kozlovskai par kopīgo ceļu un uzdevumiem! Par biedrības vadības lietām oktobrī tikāmies ar mūsu eksperti Inesi Voiku, šīs tikšanās laikā izkristalizējās biedrības misija, vīzija un stiprās puses. Šobrīd plānojam nākamās nodarbības, jo šai jomā jāapgūst ir daudz!  Lai mācītos par biedrības finanšu ienākumu dažādošanu tiešsaistes nodarbību veidā tikāmies ar mūsu finanšu eksperti Dainu Einbergu. Esam saplānojuši dažādus interesantus pasākumus un pakalpojumus, kurus jau pavasarī piedāvāsim saviem draugiem un interesentiem.

Drīzumā turpināsim mūsu pasākumu biedrības kapacitātes stiprināšanai. Par visām projekta aktivitātēm var uzzināt mūsu mājaslapā sadaļā AIF projekts.

Ārpus projekta biedrībā ir notikušas arī citas pārmaiņas – daži “Jaunvidieši” ir devušies studēt un biedrību atstājuši, citi – nākuši klāt.  Septembrī divi mūsu biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavu, kur iepazina citas biedrības un uzzināja par NVO darbu Jelgavā. Decembrī īstenojām labdarības akciju, kuras laikā  Rožkalnu un Vārkavas pagasta vientuļajiem senioriem vedām skolēnu un līdzcilvēku, arī pašu sarūpētās dāvaniņas.  Esam tikuši arī pie telpām – savu darba kabinetu pavisam drīz iekārtosim Vārkavas muižas pils pirmā stāva 5. kabinetā. Jau no marta ceturtdienu pēcpusdienās un vakaros droši pie mums varēs nākt ciemos uz sarunām, tēju vai kopīgiem darbiem.  

Kā parasti, esam atvērti jaunām idejām, jauniem darbiem un jauniem cilvēkiem!

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU