Radošas aktivitātes un sarunas biedrības nākotnes attīstības plāna sastādīšanai

Vēl viena svarīga, interesanta un ar dažādām aktivitātēm piepildīta mūsu AIF  projekta “Speram soli uz priekšu!” aktivitāšu grupa ir biedrības stratēģijas izveides pasākumi, kuru rezultātā izstrādājam biedrības attīstības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem. Šim svarīgajam un lielajam darbam mums talkā nākuši radošie un iedvesmojošie Ieva un Henriks Jūhansoni. Pirmā (klātienes aktivitāte) notika 2022. gada 24. jūlijā, pēc  tam 6.,7.,9.,16. augustā notika individuālie zvani ar katru biedrības biedru, 8., 24. septembrī notika sazvanīšanās ar organizācijas vadītāju 14. novembrī notika tiešsaistes tikšanās, kuras galvenais mērķis bija kopīgi padarboties par laika menedžmenta jomu.  Šobrīd kārtojam sastrādātās lietas un jau pavisam drīz tiksimies vēl, lai pabeigtu iesākto.

Par vasarīgo tikšanos Vārkavas parkā esam uzrakstījuši īsu atsauci mūsu FB kontā. Tā bija jauka un darbīga tikšanās, kuras laikā atcerējāmies biedrības labos darbos, strādājām grupās un daudz sarunājāmies. Rezultātā vēlreiz no malas paskatījāmies uz biedrības aktivitātēm un stiprajām pusēm. Ar interesantu uzdevumu palīdzību “izmānījām” no sevis arī savas personīgās vērtības, lai pēcāk veidotu arī biedrības vērtību TOP. Šai tikšanās laikā Henriks mums pieslēdzās tiešsaistē un dalījās ar savām atziņām, kas rosina uz pārdomām. Tiešsaistē bija pieslēgušies arī daži citi biedri, kuri nevarēja ierasties klātienē.

Pēc jaukās vasaras tikšanās mūsu projekta eksperti Ieva un Henriks sazvanījās ar “Jaunvides” biedriem, lai, individuāli aprunājoties ar katru, varētu labāk izprast mūsu motivāciju, vēlmes, mērķus un to, ko vēlamies darīt biedrībā. Pēc šīm tiešsaistes sarunām tika izveidots galveno atziņu apkopojums, ar kuru tika iepazīstināta organizācijas vadība. Šīs atziņas ir par pamatu biedrības aktivitāšu plānošanā 2022. gadam.

Rudens ar mācību uzsākšanos, studijām un darbiem, ietekmēja arī mūsu spēju pieslēgties biedrības un projekta lietām, tādēļ lūdzām mūsu ekspertiem pastāstīt kaut ko vairāk par laika plānošanu, laika izjūtu un motivācijas veidošanos. 14. novembrī bija trīs stundu tiešsaistes tikšanās ar Ievu un Henriku, kad par šīm lietām kopīgi aprunājāmies un tikām arī pie mājas darba.

Mūsu otro klātienes tikšanos saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem, esam pārcēluši uz martu, kad turpināsim darbu pie stratēģijas izveides. Paldies visiem par iesaisti! Paldies AIF par iespēju mācīties un augt, paldies par finansiālu atbalstu Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai!

Projekta vadītāja
Dagnija Dudarjonoka

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU