Ar skolēniem padarbojāmies par projektiem

  1. oktobrī Vārkavas pamatskolas svētku zālē pulcējās 24 vecāko klašu skolēni, lai mācītos par līdzdalības iespējām jauniešiem un projektu īstenošanu. Nodarbības vadīja biedrības “Jaunvide” biedri Dagnija Dudarjonoka un Kristians Plots.

Pirmajā nodarbību daļā jaunieši tika aicināti uz sarunu par ar savu pieredzi pašpārvaldes darbā, līdzdalību novada jaunatnes dzīvē, iesaisti vietējās nevalstiskajās organizācijās. Pēc tam ar jauniešiem tika pārrunātas projektu realizēšanas iespējas, idejas, piemēri. Tika apskatītas galvenās projektu sastāvdaļas un finansējuma avoti.

Nodarbību otrajā daļā jaunieši strādāja divās atsevišķās grupās, kur kopīgi, diskutējot radīja jaunas projektu idejas, definēja mērķi, auditoriju, nepieciešamos resursus u.c. Abu grupu jaunieši kā projekta ideju izvēlējās sporta spēļu organizēšanu rudenī un pavasarī. Izstrādātās idejas jaunieši prezentēja citas grupas jauniešiem un nodeva glabāšanai parlamenta konsultantei Ingai, lai pavisam drīz tās arī īstenotu.

Nodarbība bija projekta “Kontakts 2” viena no aktivitātēm, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros.

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU