Labs darbiņš, kas padarīts!

Akcijas “Lielā Talka” laikā 24. aprīlī mēs – biedrības jaunieši vācām ceļmalu atkritumus ceļa posmā “Vecvārkava – Rimicāni”.Talkas laikā kopumā savācām piecdesmit maisus ar sadzīves atkritumiem. Paldies visiem, kas par spīti aukstajam laikam iesaistījās un palīdzēja!

Novadā notika vēl citas apkārtnes sakopšanas talkas. Vienu no tām organizēja Zemessardzes 35. kājnieku bataljona jaunieši, mēs viņiem iedevām pietrūkstošos atkritumu maisus, jo atkritumu daudzums ceļa posmā Kalupe – Dubenca bija rekordliels, tika savākti 117 maisi.

Priecājamies, ka ar savu iniciatīvu izdevās padarīt mūsu novadu kaut nedaudz tīrāku, taču no otras puses mums ir skumji, ka vēl aizvien apkārtējā vide tiek piegružota. Pagājušajā gadā talkojām no Vecvārkavas līdz Lazdāniem, taču šogad šai posmā ceļmalas grāvjos atkal tika savākti vairāki maisi ar atkritumiem. Tas vedina uz domām, ka visiem kopā būtu jāmeklē veidi, kā šo apkārtnes piesārņošanu mazināt…

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU