Laura un Iveta pabeigušas grāmatvedības apmācības

Mūsu AIF projekta “Speram soli uz priekšu!” laikā Laura un Iveta mācījās grāmatvedības kursos, lai varētu vieksmīgāk kārtot biedrības lietvedību un grāmatvedību. Kursi ir beigušies un meitenes ir saņēmušas apliecības!

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU