Divas biedrības jaunietes uzsākušas grāmatvedības apmācības

Viens no mūsu AIF projekta “Speram soli uz priekšu!” uzdevumiem ir iemācīties kārtot biedrības grāmatvedības lietas, lai varam korektāk, precīzāk un pārliecinātāk veidot biedrības dokumentāciju, aprēķinus un darboties grāmatvedības lietās, tamdēļ Laura un Iveta maijā uzsāka apmācības grāmatvedības kursos.

Šādus tālmācības kursus (80 akadēmiskās stundas) piedāvāja mācību centrs “BUTS” Aizkraukles filiāle, lai gan kursu nosaukums bija “Grāmatvedības pamatprincipi uzņēmējdarbībā”, šeit tika apgūtas pamatlietas: grāmatvedības uzskaites būtība un pamatuzdevumi; grāmatvedības organizācija uzņēmumā; divkāršā ieraksta sistēma; ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; apgrozāmo līdzekļu uzskaite; nodokļi; uzņēmuma saimnieciskā darbības novērtēšana; saimnieciskās darbības pārskats. Kursu pasniedzēji bija ļoti atsaucīgi gan skaidrojot neskaidrās lietas, kas vairāk skar biedrību darbu, gan sniedzot konsultācijas arī mājasdarbus izpildē.

Plānojam drīzumā tikties ar vēl dažiem pieredzējušiem biedrību grāmatvežiem, lai labāk saprastu arī praktiskās lietas!

Paldies mācību centram “BUTS” par sadarbību un “Aktīvo iedzīvotāju fondam” par atbalstu un Islandei, Norvēģijai un Lihtenšteinai par projekta “Speram soli uz priekšu!” finansējumu!

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU