“Jaunvide” uzsākusi biedrības kapacitātes stiprināšanas projektu “Speram soli uz priekšu!”

Biedrība “Jaunvide” no 2021. gada jūnija līdz 2023.gada janvārim  īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīto projektu ar nosaukumu “Speram soli uz priekšu!”.

Projekta mērķis ir, vairojot biedrības “Jaunvide” cilvēkresursu spējas un uzlabojot vadības procesus, veicināt biedrības attīstību efektīvākai tās mērķu sasniegšanai.

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, kopējais  finansējums ir 11710,19 euro.

Projekta numurs AIF/2021/IK/135.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tā īstenošnas laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes:

1. Biedrības stratēģijas izstrādes un ieviešanas aktivitātes

Projekta laikā plānojam, kopīgi darbojoties ar ekspertiem Ievu un Henriku Johansoniem, izstrādāt biedrības attīstības stratēģiju. Šīs būs pamata dokuments uz kā balstīsies biedrības darbs, tādēļ tā izveide ir ļoti būtiska.  Stratēģijas izveides aktivitātēs tiks organizētas divas atsevišķas darbnīcas (starp nodarbībām tiks veikti praktiskie izaugsmes uzdevumi un mentorings), kuru laikā mēs izstrādāsim biedrības attīstības plānu.

2. Organizācijas vadības pilnveidošanas aktivitātes

Šai aktivitāšu grupā plānojam vairākas apmācības un aktivitātes biedrības biedriem, kas spēcinās biedrības vadību un darbību ilgtermiņā. Aktivitāšu kopums organizācijas vadības prasmju uzlabošanai un monitoringa un izvērtējuma sistēmas  ieviešanai notiks gan attālināti, gan klātienē.  Tās vadīs pārvaldības un pretkorupcijas eksperte, pasniedzēja un politiķe Inese Voika.

Apmācību tēmas:

  • Komandas locekļu individuālo vērtību un mērķu izzināšana;
  • Veiksmīgas komandas sadarbības pamati, komandas dalībnieku stirpās un vājās puses;
  • Veiksmīgu vadītāju paradumi un sadabība ar komandu;
  • Monitoringa un izvērtējuma prakses nozīme organizācijā, ieviešana.

Lai izveidotu un stiprinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām biedrībām 2022.gada novembrī tiek plānota, pieredzes apmaiņas tikšanās ar citām biedrībām “NVO karuselis”. Plānojam šī pasākuma laikā uzaicināt piecas apkārtnes biedrības. Pasākums notiks pēc World Cafe principa.

3. Lietvedības, grāmatvedības un darba aizsardzības apmācības

Biedrības darbu veikšanai biedriem nepieciešamas specifiskas zināšanas. Tādēļ projektā tiks īstenotas vairākas apmācības – lietvedības, grāmatvedības un darba aizsardzības kursi. Kuros 2021. gada rudenī mācīsies biedrības biedri un pēc tam iegūtās zināšanas liks lietā biedrības darbos.

4. Sadarbību veicinošs treniņš biedrības biedriem

Biedrības biedru pārgājiens – savstarpējas komunikācijas un sadarbības uzlabošanai. Tas būs vienas dienas pārgājiens brīvā dabā, kura laikā tiks organizēti dažādi izaicinoši uzdevumi, komandas saliedēšanai un sadarbības veidošanai. Treniņa galvenās tēmas: komunikācijas stili, sadarbības mehānismi, vērtības. Apmācību metodoloģija: neformālās izglītība, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze. Uzdevumus vadīs neformālās izglītības trenere Ieva Johansone un Henriks Johansons.

5. Aktivitātes biedrības finanšu ienākumu dažādošanai

Nākotnē vēlamies vairāk attīstīt biedrības saimniecisko darbību. Dažas idejas radīsies arī biedrības stratēģijas izveides laikā, taču mēs vēlamies padziļinātāk padomāt par šo biedrības attīstības virzienu. Šo aktivitāšu laikā plānojam vairākas tiešsaistes vai klātienes tikšanās, kuru laikā ģenerēsim idejas, analizēsim tās, izstrādāsim saimnieciskās darbības attīstības plānu un centīsimies dažas no aktivitātēm īstenot dzīvē. Aktivitātes vadīs projektu vadītāja, uzņēmēja, personīgās izaugsmes trenere Daina Einberga (Kriviņa).

ATSTĀJ SAVU KOMENTĀRU